sandra_rimskaya (sandra_rimskaya) wrote,
sandra_rimskaya
sandra_rimskaya

Symbolika Orlů a Orlic Olomouce - Символика Орлов и Орлиц

Оригинал взят у martin_prince в Symbolika Orlů a Orlic Olomouce - Сымболика Орлов и Орлиц

Město v České republice, kde se nejvíce nachází orlů a orlic je zřejmě Olomouc. Snad na každém rohu centra města najdeme orla či orlici. Vyskytuje se v různých formách provedení. Většinou se jedná o klasický znak – reliéf. Najdeme však i provedení plně plastické, či znaky ve vitráží okem.  Mnohokrát je zastoupena moravská orlice na fasádách či štítech různých domů. Rovněž jsem našel několik orlů jako domovní znamení či označení jednotlivých staveb.„Obsypána“ orlicemi a orly je nejvíce olomoucká radnice [1].

Východní strana radnice: zde je umístěna renesanční lodžie (vznikla přestavbou v letech 1601-1607) a je zde vytesáno sedm zemských znaků korunních zemí Habsburské monarchie [1-1]. Na prvním místě v řadě znaků je původní Habsburský orel [1-2], který byl však po vzniku republiky v roce 1918 místními nacionalisty otesán do nepříliš vzhledné podoby. Na konci řady pak najdeme moravskou [1-3] a slezskou orlici [1-4]. Pod tyto znaky byla přidána další moravská orlice v trochu pozměněné podobě. Nad portálem vchodu do sálu radnice najdeme ještě jednu malou orlici bez bližšího určení [1-5]. Znaky jsou provedeny z pískovce. Zajímavé je také to, že znak s českým lvem je otočen obráceně  [1-6] a znak Horních Rakous je nezvykle kombinován se znakem Babenberků – vévodství Rakousko [1-7].


Severní strana radnice: zde najdeme moravskou orlici nad orlojem  [1-8] v oválném štítu a další moravskou orlici ve starším provedení z období vlády Marie Terezie – orlice má na prsou štít s řetězem a iniciálami F.M.T. (Franciscus Maria Teresia) nalezneme uprostřed stavby  [1-9].
Západní strana radnice: zde je 7 pískovcových znaků a všechny obsahují orlici. Tentokrát ale nejsou tyto orlice čistě moravské (šachovnicové) ale pouze stylizované  [1-10].Jižní strana radnice: zde se na první pohled nenachází žádná orlice. Je to však pouze zdání. Zajdeme-li do kaple [2] v prvním patře radnice, najdeme zde vitrážové okno kaple s ještě původním nezničeným habsburským orlem s Řádem zlatého rouna a císařskou korunou. Orel se nachází pod vyobrazením císaře Rudolfa I. Habsburského.

Další moravské orlice najdeme ještě uvnitř radnice na vitráži  [3] dveří a výmalbě lunet v obřadním sále radnice.

Zaniklý rakouský orel byl ještě umístěn na už neexistující strážnici  [A] na západní straně radnice a další spolu se slunečními hodinami na rohu jižní a západní hrany radnice [B].

Na Horním náměstí kromě radnice najdeme další stavbu s moravskou orlicí. Nachází se na budově Krajinské lékárny [4]. Na dobových fotografiích zde bylo plastik více, zachovala se však jen rohová orlice [C].


Petrášův palác – vchodový portál [D] erb panského rodu Petrášů z roku 1717 – dnes Národní památkový ústav Olomouc. Na poměrně bohatém erbu rodu Patrášů najdeme kromě jiného na velkém čtvrceném štítu ve dvou polích polovinu orlice. Původně je orlice černá na zlatém podkladu.

Na Ceasarově kašně v rohu náměstí u kavárny Mahler drží symbolická postava řeky Moravy [5] štít se znakem Moravy [5-1], druhá postava představuje řeku Dunaj a drží štít Dolních Rakous – štít s pěti orlicemi [5-2].

Na začátku Riegrovy ulice [6] je zajímavě provedena plastika moravské orlice. Její barevné provedení je šachovnicově červeno-bílé. Dojdeme-li na konec Riegrovy ulice ústící na náměstí Národních hrdinů, najdeme na rohovém domu další pěkně provedenou orlici [7]. Pokračujeme-li dále po třídě Svobody směrem k tržnici, tak torzo znaku rakouského orla uvidíme na budově [8] okresního soudu (za Habsburské monarchie to býval rovněž okresní soud s vazební věznicí, jehož stavba byla dokončena r.1902 architektem Alexandrem von Wielemannsem). Hned za křižovatkou pak zůstal pozůstatek opevnění – tzv. Terezská brána [9]. Na portálu brány, vedle dalších vojenských plastik, se nachází krásně provedený tereiánský orel. Naproti Terezské brány stojí Moravské reálné gamnázium se znakem Řádu německých rytířů, na němž najdeme rovněž v děleném znaku orlice. A opět zajímavost – na středovém štítku najdeme orlici místo orla a ta má na prsou dynastický znak Habsbursko-Lotrinský. [10]  Dále se dostáváme k městské tržnici a ve štítech budovy tržnice najdeme opět moravskou orlici [11].
Cestou Berzučovými sady narazíme u Parkánových zahrad opět na znak moravské orlice  [12]. Po příchodu na Václavské náměstí s Dómem sv. Václava najdeme uvnitř náhrobky přemyslovských knížat Václava a Břetislava se štíty s moravskými orlicemi [13]. Náhrobek pochází z roku 1603. Uvnitř Dómu na spodní straně kůru [14] i na fasádě  [15] lze pak objevit další orlice bez bližšího určení. Ulicí Wurmovou se dostaneme na biskupské náměstí s Tereziánkou zbrojnicí. Ve štítu této zbrojnice ja spolu s vojenskými atributy zpodobněn tereziánský orel  [16]. Na druhé straně zbrojnice v ulici Křižkovského se několik moravských znaků nachází na budově Filosofické fakulty UP [17]. Pokračováním cesty na Žerotínské náměstí najdeme krásně provedenou zlacením moravskou orlici ve znaku v Purkrabské ulici  [18] na budově UP (bývalé Žerotínovy či Purkrabská kasárna). Kapucínskou uličkou projdeme kolem domu, který má nad dveřmi umístěného neidentifikovatelného dravce  [19]. Odtud sejdeme na Dolní náměstí k renesančnímu Hauenschildovu paláci. Jeden ze zbrojnošů nad vchodovým portálem drží štít se znakem Moravy [20]. Na rohovém válcovém arkýři jsou pak opět provedeny plasticky orlice [21]. Tímto výčtem zpodobnění orlů a orlic bych uzavřel historické centrum Olomouce.
Nyní k dalším plastikám či zpodobněním orlů a orlic v Olomouci:

- budova obchodního domu Senimo – moravská orlice ve štítech  [22],

- budova ZŠ na tř. Spojenců, moravská orlice ve štítu  [23] s iniciálami F.M.T.,

- obytný dům Dolní Hejčínská 21, domovní znamení v podobě černé orlice [24],

- bývalá kasárna Prokopa Holého u Baumaxu, neurčitá orlice [25],

- masokombinát na ulici Hamerské, znak moravské orlice [26] s iniciálami F.M.T.,

- budova na Vídeňské ulici, stylizovaná moravská orlice [27],

- škola na ulici 8. května – tzv. Komenium, štít budovy se znakem moravské orlice [28] s iniciálami F.M.T.,

- Litovelská brána při vchodu do Čechova parku z ulice Palackého, dvě plastiky samostatných orlic [29] pocházející původně z Františkovy brány,

- fasáda panelového domu ulic Jánského a Lužické, nově provedena moravská orlice [30] s podsvícením [30-1] a na druhé straně domu polovina orlice.

- znak Leopolda I., reliéfní deska z roku 1663 sejmutá ze zbourané Dolní brány, uložena ve sbírkách VMO [31].

- Francouzská žerďová orlice – kořistní trofeje vytesané na reliéfní desce sejmuté ze zbořené Františkovy brány, uložena ve sbírkách VMO [32].

- Kostel sv.Mořice – dvě vitrážová okna u oltáře. Vlevo vyobrazena scéna převzetí vlády Františkem Josefem I. od Ferdinanda Dobrotivého  [33], vpravo vyobrazen  Habsburský znak [34] nad Františkem Josefem I. v korunovačním rouchu, uprostřed hlavní chrámové lodi dveře s koženou tapetou a vyobrazením znaku s orlem  [35] bez bližšího časového určení,

- Václavské náměstí – portál služebního vchodu Arcidiecézního muzea [36], dle vzhledu „slezská orlice“ s náprsním děleným štítkem a korunou, datována 1709,

- Vídeňská ulice, štít budovy naproti vchodu do Smetanových sadů – orlice s náprsním štítkem s iniciálami F.M.T. [37],

- Oficiální Olomoucký znak a městský prapor – moravská orlice [38] na modrém štítu s písmeny S.P.Q.O. (Senatus Populusque Olomouciensis – senát a lid olomoucký),

- pomalu mizící poklopy městské kanalizace [39] s vyobrazením moravské orlice,

- novodobé umění v Olomouci [40].


Je docela možné, že jsem všechny orly a orlice nezachytil. Přesto je to docela slušná sbírka a případnému zájemci jsem snad dal tip na zajímavý poznávací výlet do Olomouce.

Text a fotografie použity od pana Jana Juny http://www.historickeprapory.cz/?p=2915Tags: Мартин
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments